GlotPress

Translation of FineFriends: Danish

Filter ↓ Sort ↓ All (1,978) Translated (1,828) Untranslated (129) Waiting (0) Fuzzy (21) Warnings (3)
1 2
Prio Original string Translation
Use a physical security key to login in. Brug en fysisk (U2F) sikkerhedsnøgle til at logge på. Details

Use a physical security key to login in.

Brug en fysisk (U2F) sikkerhedsnøgle til at logge på.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-05-02 09:38:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • settings/security.php:383
Priority:
normal
More links:
Access your information Adgang til oplysninger Details

Access your information

Adgang til oplysninger
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-09-04 20:14:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • settings/privacy.php:268
Priority:
normal
More links:
If you have TFA enabled and don't have access to your login methods, you can use the backup code. You can only use it once, so after you used it, make sure to update your email address or disable TFA if needed. Hvis du har TFA aktiveret og ikke har adgang til din e-mail-adresse, som du kan bruge backup-kode. Du kan kun bruge det én gang, så når du har brugt det, så sørg for at opdatere din e-mail-adresse eller deaktivere TFA hvis det er nødvendigt. Details

If you have TFA enabled and don't have access to your login methods, you can use the backup code. You can only use it once, so after you used it, make sure to update your email address or disable TFA if needed.

Hvis du har TFA aktiveret og ikke har adgang til din e-mail-adresse, som du kan bruge backup-kode. Du kan kun bruge det én gang, så når du har brugt det, så sørg for at opdatere din e-mail-adresse eller deaktivere TFA hvis det er nødvendigt.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-09-04 20:15:01
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • information/safety.php:133
Priority:
normal
More links:
When you allow it, other services can use cookies. Without your permission, these will not be created. Examples when these cookies are used are when logging in using another service or while viewing external content from a post.<br>You will see a prompt to allow other services to create cookies when you try to login using another service. If you are logged in, the settings for external content will be used instead.<br>If you have these options enabled, FineFriends cannot prevent these sites, or external domains, from collecting information or tracking you. Når du tillader det, andre tjenester kan bruge cookies. Uden din tilladelse, vil disse ikke blive oprettet. Eksempler, når disse cookies bruges er når du logger på ved hjælp af en anden tjeneste, eller mens du får vist eksternt indhold fra et indlæg.<br>Du vil se en prompte til at give andre tjenester til at oprette cookies, når du forsøger at logge ind med en anden tjeneste. Hvis du er logget ind, indstillinger for eksternt indhold vil blive brugt i stedet for.<br>Vi kan ikke undgå, at disse websteder, eller eksterne domæner, i at indsamle oplysninger eller tracking dig. Details

When you allow it, other services can use cookies. Without your permission, these will not be created. Examples when these cookies are used are when logging in using another service or while viewing external content from a post.<br>You will see a prompt to allow other services to create cookies when you try to login using another service. If you are logged in, the settings for external content will be used instead.<br>If you have these options enabled, FineFriends cannot prevent these sites, or external domains, from collecting information or tracking you.

Når du tillader det, andre tjenester kan bruge cookies. Uden din tilladelse, vil disse ikke blive oprettet. Eksempler, når disse cookies bruges er når du logger på ved hjælp af en anden tjeneste, eller mens du får vist eksternt indhold fra et indlæg.<br>Du vil se en prompte til at give andre tjenester til at oprette cookies, når du forsøger at logge ind med en anden tjeneste. Hvis du er logget ind, indstillinger for eksternt indhold vil blive brugt i stedet for.<br>Vi kan ikke undgå, at disse websteder, eller eksterne domæner, i at indsamle oplysninger eller tracking dig.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-30 07:47:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • about/cookies.php:77
Priority:
normal
More links:
Cookies are used to better understand how people use FineFriends, so that it can be improved. For more information about how these analyses are used, please see the <a href='privacy'>privacy</a> page, where you can also opt-out of the anonymous analytics. If you have the 'Do Not Track' option enabled in your browser analytics are disabled automatically, but a cookie will still be created. Vi bruger cookies til bedre at forstå, hvordan folk bruger FineFriends, så vi kan forbedre det. For mere information om, hvordan vi analize dette, bedes du se vores <a href='privacy'>beskyttelse af personlige oplysninger</a> side, hvor du kan også opt-out af anonym analytics. Hvis du har 'Do Not Track' - indstillingen aktiveret i din browser analytics er slået fra automatisk, men en cookie vil stadig være skabt. Details

Cookies are used to better understand how people use FineFriends, so that it can be improved. For more information about how these analyses are used, please see the <a href='privacy'>privacy</a> page, where you can also opt-out of the anonymous analytics. If you have the 'Do Not Track' option enabled in your browser analytics are disabled automatically, but a cookie will still be created.

Vi bruger cookies til bedre at forstå, hvordan folk bruger FineFriends, så vi kan forbedre det. For mere information om, hvordan vi analize dette, bedes du se vores <a href='privacy'>beskyttelse af personlige oplysninger</a> side, hvor du kan også opt-out af anonym analytics. Hvis du har 'Do Not Track' - indstillingen aktiveret i din browser analytics er slået fra automatisk, men en cookie vil stadig være skabt.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-30 07:46:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • about/cookies.php:73
Priority:
normal
More links:
If the user does not authorize the app, he/she will be redirected to the Return URL with the GET parameter 'error' and value 'access_denied'. Example: https://yourdomain/?error=access_denied. You should include a check on the return URL page to detect when the user has denied access. Hvis brugeren ikke kan godkende app ' en, han/hun vil blive omdirigeret til Return-URL med GET-parameter 'fejl' og værdien 'access_denied'. Eksempel: http://yourdomain/?error=access_denied. Du bør omfatte en check på retur-URL-side til at registrere, når brugeren har nægtet adgang. Details

If the user does not authorize the app, he/she will be redirected to the Return URL with the GET parameter 'error' and value 'access_denied'. Example: https://yourdomain/?error=access_denied. You should include a check on the return URL page to detect when the user has denied access.

Hvis brugeren ikke kan godkende app ' en, han/hun vil blive omdirigeret til Return-URL med GET-parameter 'fejl' og værdien 'access_denied'. Eksempel: http://yourdomain/?error=access_denied. Du bør omfatte en check på retur-URL-side til at registrere, når brugeren har nægtet adgang.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-29 21:06:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • developers/api.php:413
Priority:
normal
More links:
Once the user clicks the link, the authorization page will be opened. If the user authorizes the app, he/she will be redirected to the Return URL with the GET parameters 'code' and 'state'. Example: https://yourdomain/?code=XXXX&state=XXXX. If the user does not authorize the app, he/she will be redirected to the Return URL with the GET parameter 'error' and value 'access_denied'. Example: https://yourdomain/?error=access_denied Når brugeren klikker på linket, tilladelse side vil blive åbnet. Hvis brugeren tillader app, kan han/hun vil blive omdirigeret til Return-URL med FÅ parametre 'kode' og 'stat'. Eksempel: http://yourdomain/?code=XXXX&state=XXXX. Hvis brugeren ikke kan godkende app ' en, han/hun vil blive omdirigeret til Return-URL med GET-parameter 'fejl' og værdien 'access_denied'. Eksempel: http://yourdomain/?error=access_denied Details

Once the user clicks the link, the authorization page will be opened. If the user authorizes the app, he/she will be redirected to the Return URL with the GET parameters 'code' and 'state'. Example: https://yourdomain/?code=XXXX&state=XXXX. If the user does not authorize the app, he/she will be redirected to the Return URL with the GET parameter 'error' and value 'access_denied'. Example: https://yourdomain/?error=access_denied

Når brugeren klikker på linket, tilladelse side vil blive åbnet. Hvis brugeren tillader app, kan han/hun vil blive omdirigeret til Return-URL med FÅ parametre 'kode' og 'stat'. Eksempel: http://yourdomain/?code=XXXX&state=XXXX. Hvis brugeren ikke kan godkende app ' en, han/hun vil blive omdirigeret til Return-URL med GET-parameter 'fejl' og værdien 'access_denied'. Eksempel: http://yourdomain/?error=access_denied
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-29 21:06:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • developers/api.php:290
Priority:
normal
More links:
Before you can get access to information of a user, the user needs to give your app permission to access the account. Tho start the authentication process, use the link <strong>https://finefriends.social/api/v3/auth?client_id={YOUR_APP_ID}</strong> Før du kan få adgang til en brugers oplysninger, brugeren har behov for at give din app tilladelse til at få adgang til kontoen. Tho starter godkendelsesprocessen, skal du bruge linket <b>https://finefriends.nl/api/v3/auth?client_id={YOUR_APP_ID}</b> Details

Before you can get access to information of a user, the user needs to give your app permission to access the account. Tho start the authentication process, use the link <strong>https://finefriends.social/api/v3/auth?client_id={YOUR_APP_ID}</strong>

Før du kan få adgang til en brugers oplysninger, brugeren har behov for at give din app tilladelse til at få adgang til kontoen. Tho starter godkendelsesprocessen, skal du bruge linket <b>https://finefriends.nl/api/v3/auth?client_id={YOUR_APP_ID}</b>
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-29 21:06:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • developers/api.php:289
Priority:
normal
More links:
We work hard to help ensure that the information you share is secure. We investigate any suspected breach of security.<br>Using misleading or inaccurate information to collect likes, friends, space members or shares is not allowed. We also ask that you respect people by not contacting them for commercial purposes without their consent. Vi arbejder hårdt for at hjælpe med at sikre, at de oplysninger, du deler, er sikker. Vi undersøge enhver mistanke om brud på sikkerheden.<br>Brug af misvisende eller unøjagtige oplysninger til at indsamle likes, followers, eller aktier er ikke tilladt. Vi beder også om, at du respekterer mennesker, ved at undlade at kontakte dem, til kommercielle formål uden deres samtykke. Details

We work hard to help ensure that the information you share is secure. We investigate any suspected breach of security.<br>Using misleading or inaccurate information to collect likes, friends, space members or shares is not allowed. We also ask that you respect people by not contacting them for commercial purposes without their consent.

Vi arbejder hårdt for at hjælpe med at sikre, at de oplysninger, du deler, er sikker. Vi undersøge enhver mistanke om brud på sikkerheden.<br>Brug af misvisende eller unøjagtige oplysninger til at indsamle likes, followers, eller aktier er ikke tilladt. Vi beder også om, at du respekterer mennesker, ved at undlade at kontakte dem, til kommercielle formål uden deres samtykke.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-29 21:07:13
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • safety/policies.php:126
Priority:
normal
More links:
Redirect URI Redirect URL: Details

Redirect URI

Redirect URL:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-29 21:07:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • developers/appsettings.php:285
Priority:
normal
More links:
All profiles on FineFriends are available through the base URL, https://finefriends.social/u/. Other people can find your profile by adding your username to this URL. Alle profiler på FineFriends er tilgængelige på base-URL, https://finefriends.nl/u/. Andre mennesker kan finde din profil ved at tilføje dit brugernavn til denne URL. Details

All profiles on FineFriends are available through the base URL, https://finefriends.social/u/. Other people can find your profile by adding your username to this URL.

Alle profiler på FineFriends er tilgængelige på base-URL, https://finefriends.nl/u/. Andre mennesker kan finde din profil ved at tilføje dit brugernavn til denne URL.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-29 21:09:32
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • help/account/url.php:40
Priority:
normal
More links:
The URL for your profile is <a href='%s'>https://finefriends.social%s</a>. WEBADRESSEN til din profil, er <a href='%s'>https://finefriends.nl%s</a>. Details

The URL for your profile is <a href='%s'>https://finefriends.social%s</a>.

WEBADRESSEN til din profil, er <a href='%s'>https://finefriends.nl%s</a>.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-29 21:09:32
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • help/account/url.php:42
Priority:
normal
More links:
Apart form the required basic keys, you can also set additional keys. For example, you can change the text to show the introduction of your article instead of the page title using the 'text' key. You can also mention yourself using the 'via' key. An URL with additional keys looks like this: 'https://finefriends.social/api/sharer?u=https://example.com&text=This%20is%20a%20custom%20text&via=FineFriends'. Again, everything you set by these keys can be changed by the user. Bortset fra de nødvendige grundlæggende taster, du kan også indstille yderligere nøgler. For eksempel, kan du ændre teksten til at vise indførelse af din artikel i stedet for sidens titel ved hjælp af den 'tekst' - tasten. Du kan også nævne dig selv ved hjælp af 'via' - tasten. En URL med yderligere taster, der ligner denne: 'https://finefriends.nl/api/sharer.php?u=https://example.com&text=This%20is%20a%20custom%20text&via=FineFriends'. Igen, alt hvad du sat af disse taster kan blive ændret af brugeren. Details

Apart form the required basic keys, you can also set additional keys. For example, you can change the text to show the introduction of your article instead of the page title using the 'text' key. You can also mention yourself using the 'via' key. An URL with additional keys looks like this: 'https://finefriends.social/api/sharer?u=https://example.com&text=This%20is%20a%20custom%20text&via=FineFriends'. Again, everything you set by these keys can be changed by the user.

Bortset fra de nødvendige grundlæggende taster, du kan også indstille yderligere nøgler. For eksempel, kan du ændre teksten til at vise indførelse af din artikel i stedet for sidens titel ved hjælp af den 'tekst' - tasten. Du kan også nævne dig selv ved hjælp af 'via' - tasten. En URL med yderligere taster, der ligner denne: 'https://finefriends.nl/api/sharer.php?u=https://example.com&text=This%20is%20a%20custom%20text&via=FineFriends'. Igen, alt hvad du sat af disse taster kan blive ændret af brugeren.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-29 21:10:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • developers/share.php:98
Priority:
normal
More links:
The URL will always start with 'https://finefriends.social/api/sharer'. Then, you can add the keys to the URL to customize the sharer. URL ' en vil altid starte med 'https://finefriends.nl/api/sharer.php'. Derefter kan du tilføje nøgler til URL ' en for at tilpasse den router. Details

The URL will always start with 'https://finefriends.social/api/sharer'. Then, you can add the keys to the URL to customize the sharer.

URL ' en vil altid starte med 'https://finefriends.nl/api/sharer.php'. Derefter kan du tilføje nøgler til URL ' en for at tilpasse den router.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-29 21:10:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • developers/share.php:95
Priority:
normal
More links:
The basic keys wil give you an URL like this: 'https://finefriends.social/api/sharer?u=https://example.com'. This will try to grab the title from the page and put it in the post, followed by the URL. Everything in this post can be changed by the user. Den grundlæggende nøgler wil give dig en URL som denne: 'https://finefriends.nl/api/sharer.php?u=https://example.com'. Denne vil forsøge at få fat i titlen fra den side, og lægge det i posten, efterfulgt af URL ' en. Alt i dette indlæg kan ændres af brugeren. Details

The basic keys wil give you an URL like this: 'https://finefriends.social/api/sharer?u=https://example.com'. This will try to grab the title from the page and put it in the post, followed by the URL. Everything in this post can be changed by the user.

Den grundlæggende nøgler wil give dig en URL som denne: 'https://finefriends.nl/api/sharer.php?u=https://example.com'. Denne vil forsøge at få fat i titlen fra den side, og lægge det i posten, efterfulgt af URL ' en. Alt i dette indlæg kan ændres af brugeren.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-29 21:10:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • developers/share.php:96
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2

Export as