FineFriends Translation

Translation of FineFriends: Finnish

1 2 3 4
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Before you can get access to information of a user, the user needs to give your app permission to access the account. Tho start the authentication process, use the link <b>https://finefriends.social/api/v3/auth?client_id={YOUR_APP_ID}</b> Ennen kuin voit saada tietoa käyttäjän, käyttäjän tarvitsee antaa app luvan käyttää tiliä. Tho aloittaa todennus prosessi, käyttää linkkiä <b>https://finefriends.nl/api/v3/auth?client_id={YOUR_APP_ID}</b> Details

Before you can get access to information of a user, the user needs to give your app permission to access the account. Tho start the authentication process, use the link <b>https://finefriends.social/api/v3/auth?client_id={YOUR_APP_ID}</b>

Ennen kuin voit saada tietoa käyttäjän, käyttäjän tarvitsee antaa app luvan käyttää tiliä. Tho aloittaa todennus prosessi, käyttää linkkiä <b>https://finefriends.nl/api/v3/auth?client_id={YOUR_APP_ID}</b>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 06:54:46 GMT
Translated by:
tim
References:
 • developers/api.php:289
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Things you've shared (posts, profile photos etc.) Asioita, jotka olet jakanut (viestit, kuvat jne.) Details

Things you've shared (posts, profile photos etc.)

Asioita, jotka olet jakanut (viestit, kuvat jne.)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 06:54:52 GMT
Translated by:
tim
References:
 • archive/index.php:30
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We work hard to help ensure that the information you share is secure. We investigate any suspected breach of security.<br>Using misleading or inaccurate information to collect likes, friends, space members or shares is not allowed. We also ask that you respect people by not contacting them for commercial purposes without their consent. Teemme kovasti työtä varmistaaksemme, että jakamasi tiedot on turvallista. Tutkimme epäillyistä turvallisuusrikkomuksista.<br>Käyttää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja kerätä tykkäyksiä, seuraajia, tai osakkeita ei saa. Pyydämme myös, että te kunnioittaa ihmisiä, ei heihin yhteyttä kaupallisissa tarkoituksissa ilman heidän suostumustaan. Details

We work hard to help ensure that the information you share is secure. We investigate any suspected breach of security.<br>Using misleading or inaccurate information to collect likes, friends, space members or shares is not allowed. We also ask that you respect people by not contacting them for commercial purposes without their consent.

Teemme kovasti työtä varmistaaksemme, että jakamasi tiedot on turvallista. Tutkimme epäillyistä turvallisuusrikkomuksista.<br>Käyttää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja kerätä tykkäyksiä, seuraajia, tai osakkeita ei saa. Pyydämme myös, että te kunnioittaa ihmisiä, ei heihin yhteyttä kaupallisissa tarkoituksissa ilman heidän suostumustaan.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 06:55:08 GMT
Translated by:
tim
References:
 • safety/policies.php:126
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Using FineFriends to organize or facilitate criminal activities is not allowed. It is also not allowed to celebrate any committed crimes. We do, however, allow people to debate criminal activities, as well as address them in a humorous or satirical way. Käyttämällä FineFriends järjestää tai helpottaa rikollista toimintaa, ei ole sallittua. Se ei myöskään saa juhlia mitään rikoksia. Teemme, kuitenkin, jotta ihmiset voivat keskustella tai puolestapuhuja laillisuuden rikollista toimintaa, sekä puuttua niihin humoristinen tai satiirinen tavalla. Details

Using FineFriends to organize or facilitate criminal activities is not allowed. It is also not allowed to celebrate any committed crimes. We do, however, allow people to debate criminal activities, as well as address them in a humorous or satirical way.

Käyttämällä FineFriends järjestää tai helpottaa rikollista toimintaa, ei ole sallittua. Se ei myöskään saa juhlia mitään rikoksia. Teemme, kuitenkin, jotta ihmiset voivat keskustella tai puolestapuhuja laillisuuden rikollista toimintaa, sekä puuttua niihin humoristinen tai satiirinen tavalla.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 06:55:19 GMT
Translated by:
tim
References:
 • safety/policies.php:87
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We prohibit any attempts to purchase, sell, or trade goods including, but not limited to, drugs, medicines, firearms, ammunition. Promoting of those products is also prohibited. Me kieltää kaikki yritykset ostaa, myydä tai kaupan tavaroita, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, huumeet, marihuana, tuliaseita, ampumatarvikkeita. Edistetään näiden tuotteiden on myös kielletty. Details

We prohibit any attempts to purchase, sell, or trade goods including, but not limited to, drugs, medicines, firearms, ammunition. Promoting of those products is also prohibited.

Me kieltää kaikki yritykset ostaa, myydä tai kaupan tavaroita, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, huumeet, marihuana, tuliaseita, ampumatarvikkeita. Edistetään näiden tuotteiden on myös kielletty.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 06:55:19 GMT
Translated by:
tim
References:
 • safety/policies.php:91
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Redirect URI Uudelleenohjaus-URL-osoitetta: Details

Redirect URI

Uudelleenohjaus-URL-osoitetta:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 06:55:36 GMT
Translated by:
tim
References:
 • developers/appsettings.php:285
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
All profiles on FineFriends are available through the base URL, https://finefriends.social/u/. Other people can find your profile by adding your username to this URL. Kaikki profiilit FineFriends ovat saatavilla perus-URL-osoitteeseen https://finefriends.nl/u/. Muut ihmiset voivat löytää profiilisi lisäämällä käyttäjätunnuksesi tähän URL-osoitteeseen. Details

All profiles on FineFriends are available through the base URL, https://finefriends.social/u/. Other people can find your profile by adding your username to this URL.

Kaikki profiilit FineFriends ovat saatavilla perus-URL-osoitteeseen https://finefriends.nl/u/. Muut ihmiset voivat löytää profiilisi lisäämällä käyttäjätunnuksesi tähän URL-osoitteeseen.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 06:56:26 GMT
Translated by:
tim
References:
 • help/account/url.php:40
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The URL for your profile is <a href='%s'>https://finefriends.social%s</a>. URL-profiilisi on. <a href='%s'>https://finefriends.nl%s</a>. Details

The URL for your profile is <a href='%s'>https://finefriends.social%s</a>.

URL-profiilisi on. <a href='%s'>https://finefriends.nl%s</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 08:03:46 GMT
Translated by:
tim
References:
 • help/account/url.php:42
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Use at least 6 characters. Don’t use a password that you also use for another account or something too obvious like your pet’s name. Käytä vähintään 8 merkkiä. Älä käytä salasanaa, joka sinun on myös käyttää toisen tilin tai jotain liian ilmeistä, kuten lemmikkisi nimi. Details

Use at least 6 characters. Don’t use a password that you also use for another account or something too obvious like your pet’s name.

Käytä vähintään 8 merkkiä. Älä käytä salasanaa, joka sinun on myös käyttää toisen tilin tai jotain liian ilmeistä, kuten lemmikkisi nimi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 06:56:45 GMT
Translated by:
tim
References:
 • settings/security.php:196
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Apart form the required basic keys, you can also set additional keys. For example, you can change the text to show the introduction of your article instead of the page title using the 'text' key. You can also mention yourself using the 'via' key. An URL with additional keys looks like this: 'https://finefriends.social/api/sharer?u=https://example.com&text=This%20is%20a%20custom%20text&via=FineFriends'. Again, everything you set by these keys can be changed by the user. Lisäksi lomake vaaditaan perus avaimet, voit myös asettaa ylimääräisiä näppäimiä. Esimerkiksi, voit muuttaa tekstin näyttämään käyttöönoton artikkelin sijasta sivun otsikko käyttämällä "teksti" - näppäintä. Voit myös mainita itse käyttää "kautta" - näppäintä. URL ylimääräisiä näppäimiä näyttää tältä: 'https://finefriends.nl/api/sharer.php?u=https://example.com&text=This%20is%20a%20custom%20text&via=FineFriends'. Jälleen, kaikki mitä asettamat nämä avaimet voidaan muuttaa käyttäjän toimesta. Details

Apart form the required basic keys, you can also set additional keys. For example, you can change the text to show the introduction of your article instead of the page title using the 'text' key. You can also mention yourself using the 'via' key. An URL with additional keys looks like this: 'https://finefriends.social/api/sharer?u=https://example.com&text=This%20is%20a%20custom%20text&via=FineFriends'. Again, everything you set by these keys can be changed by the user.

Lisäksi lomake vaaditaan perus avaimet, voit myös asettaa ylimääräisiä näppäimiä. Esimerkiksi, voit muuttaa tekstin näyttämään käyttöönoton artikkelin sijasta sivun otsikko käyttämällä "teksti" - näppäintä. Voit myös mainita itse käyttää "kautta" - näppäintä. URL ylimääräisiä näppäimiä näyttää tältä: 'https://finefriends.nl/api/sharer.php?u=https://example.com&text=This%20is%20a%20custom%20text&via=FineFriends'. Jälleen, kaikki mitä asettamat nämä avaimet voidaan muuttaa käyttäjän toimesta.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 06:57:20 GMT
Translated by:
tim
References:
 • developers/share.php:97
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The URL will always start with 'https://finefriends.social/api/sharer'. Then, you can add the keys to the URL to customize the sharer. URL-osoite alkaa aina 'https://finefriends.nl/api/sharer.php'. Sitten, voit lisätä avaimet URL muokata sharer. Details

The URL will always start with 'https://finefriends.social/api/sharer'. Then, you can add the keys to the URL to customize the sharer.

URL-osoite alkaa aina 'https://finefriends.nl/api/sharer.php'. Sitten, voit lisätä avaimet URL muokata sharer.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 06:57:48 GMT
Translated by:
tim
References:
 • developers/share.php:94
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The basic keys wil give you an URL like this: 'https://finefriends.social/api/sharer?u=https://example.com'. This will try to grab the title from the page and put it in the post, followed by the URL. Everything in this post can be changed by the user. Perus avaimet wil antaa sinulle URL-osoite, kuten tämä: 'https://finefriends.nl/api/sharer.php?u=https://example.com'. Tämä yrittää napata otsikko sivulta ja laita se viesti, jonka jälkeen URL-osoite. Kaiken tämä viesti voidaan muuttaa käyttäjän toimesta. Details

The basic keys wil give you an URL like this: 'https://finefriends.social/api/sharer?u=https://example.com'. This will try to grab the title from the page and put it in the post, followed by the URL. Everything in this post can be changed by the user.

Perus avaimet wil antaa sinulle URL-osoite, kuten tämä: 'https://finefriends.nl/api/sharer.php?u=https://example.com'. Tämä yrittää napata otsikko sivulta ja laita se viesti, jonka jälkeen URL-osoite. Kaiken tämä viesti voidaan muuttaa käyttäjän toimesta.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 06:57:48 GMT
Translated by:
tim
References:
 • developers/share.php:95
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Cookies are used to keep your account and data and the complete FineFriends website safe, secure and fast.<br><br>For example, when somebody tries to login on an account without succes multiple times in a short period, it is possible to detect that with cookies and some other technologies to prevent this person from logging in. Käytämme evästeitä, jotta pitää tilisi ja tietoja ja täydellinen FineFriends verkkosivuilla turvallinen, turvallinen ja nopea.<br><br>esimerkiksi, kun joku yrittää kirjautua tilin ilman menestyksellä useita kertoja lyhyen ajan, voimme havaita, että evästeet ja joitakin muita tekniikoita estä tämä henkilö kirjautuu sisään. Details

Cookies are used to keep your account and data and the complete FineFriends website safe, secure and fast.<br><br>For example, when somebody tries to login on an account without succes multiple times in a short period, it is possible to detect that with cookies and some other technologies to prevent this person from logging in.

Käytämme evästeitä, jotta pitää tilisi ja tietoja ja täydellinen FineFriends verkkosivuilla turvallinen, turvallinen ja nopea.<br><br>esimerkiksi, kun joku yrittää kirjautua tilin ilman menestyksellä useita kertoja lyhyen ajan, voimme havaita, että evästeet ja joitakin muita tekniikoita estä tämä henkilö kirjautuu sisään.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:00:27 GMT
Translated by:
tim
References:
 • about/cookies.php:57
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Cookies are used to determine if you are logged in so it is easier for you to use FineFriends.<br><br>These cookies keep you logged in while navigting between pages in FineFriends. They also keep you logged in so you do not have to login again everytime you visit FineFriends. Käytämme evästeitä, voit määrittää, jos olet kirjautunut sisään, joten se on helpompaa, voit käyttää FineFriends.<br><br>käytämme näitä evästeitä, pidämme sinut kirjautuneena, kun navigting sivujen välillä FineFriends. Voimme myös pitää sinut kirjautuneena, joten sinun ei tarvitse kirjautua uudelleen joka kerta kun käyt FineFriends. Details

Cookies are used to determine if you are logged in so it is easier for you to use FineFriends.<br><br>These cookies keep you logged in while navigting between pages in FineFriends. They also keep you logged in so you do not have to login again everytime you visit FineFriends.

Käytämme evästeitä, voit määrittää, jos olet kirjautunut sisään, joten se on helpompaa, voit käyttää FineFriends.<br><br>käytämme näitä evästeitä, pidämme sinut kirjautuneena, kun navigting sivujen välillä FineFriends. Voimme myös pitää sinut kirjautuneena, joten sinun ei tarvitse kirjautua uudelleen joka kerta kun käyt FineFriends.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:00:27 GMT
Translated by:
tim
References:
 • about/cookies.php:53
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Cookies are small pieces of text used to store information on web browsers.<br>Cookies are used to store and receive identifiers and other information on devices.<br>Other technologies, including data we store on your web browser, are used for similar purposes.<br>In this policy, we refer to all of these technologies as “cookies.” ja muita varastointiteknologioita<br><br>Evästeet ovat pieniä paloja tekstiä, jota käytetään tietojen tallentamiseen web-selaimet.<br>Evästeitä käytetään tallentaa ja vastaanottaa tunnisteet ja muut tiedot laitteissa.<br>Muut teknologiat, mukaan lukien tiedot tallennetaan web-selain, käytetään vastaaviin tarkoituksiin.<br>tätä politiikkaa, me katso kaikki nämä teknologiat kuten "evästeet". Details

Cookies are small pieces of text used to store information on web browsers.<br>Cookies are used to store and receive identifiers and other information on devices.<br>Other technologies, including data we store on your web browser, are used for similar purposes.<br>In this policy, we refer to all of these technologies as “cookies.”

ja muita varastointiteknologioita<br><br>Evästeet ovat pieniä paloja tekstiä, jota käytetään tietojen tallentamiseen web-selaimet.<br>Evästeitä käytetään tallentaa ja vastaanottaa tunnisteet ja muut tiedot laitteissa.<br>Muut teknologiat, mukaan lukien tiedot tallennetaan web-selain, käytetään vastaaviin tarkoituksiin.<br>tätä politiikkaa, me katso kaikki nämä teknologiat kuten "evästeet".

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:00:27 GMT
Translated by:
tim
References:
 • about/cookies.php:44
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as