FineFriends Translation

Translation of FineFriends: Norwegian

1
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Please wait while this is being posted... Vennligst vent mens din dette blir lagt ut... Details

Please wait while this is being posted...

Vennligst vent mens din dette blir lagt ut...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:06:19 GMT
Translated by:
tim
References:
  • layout/NewPost.php:527
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Things you've shared (posts, profile photos etc.) Ting du har delt (innlegg, bilder etc.) Details

Things you've shared (posts, profile photos etc.)

Ting du har delt (innlegg, bilder etc.)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:06:27 GMT
Translated by:
tim
References:
  • archive/index.php:35
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Using FineFriends to organize or facilitate criminal activities is not allowed. It is also not allowed to celebrate any committed crimes. We do, however, allow people to debate criminal activities, as well as address them in a humorous or satirical way. Ved hjelp av FineFriends å organisere eller legge til rette for kriminell aktivitet er ikke tillatt. Det er heller ikke lov til å feire begått forbrytelser. Vi vil imidlertid tillate folk å diskutere eller argumentere for lovligheten av kriminelle aktiviteter, samt løse dem på en humoristisk og satirisk måte. Details

Using FineFriends to organize or facilitate criminal activities is not allowed. It is also not allowed to celebrate any committed crimes. We do, however, allow people to debate criminal activities, as well as address them in a humorous or satirical way.

Ved hjelp av FineFriends å organisere eller legge til rette for kriminell aktivitet er ikke tillatt. Det er heller ikke lov til å feire begått forbrytelser. Vi vil imidlertid tillate folk å diskutere eller argumentere for lovligheten av kriminelle aktiviteter, samt løse dem på en humoristisk og satirisk måte.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:07:15 GMT
Translated by:
tim
References:
  • safety/policies.php:90
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We prohibit any attempts to purchase, sell, or trade goods including, but not limited to, drugs, medicines, firearms, ammunition. Promoting of those products is also prohibited. Vi forbyr ethvert forsøk på å kjøpe, selge, eller bytte varer, inkludert, men ikke begrenset til, medikamenter, hasj, skytevåpen, ammunisjon. Fremme av disse produktene er også forbudt. Details

We prohibit any attempts to purchase, sell, or trade goods including, but not limited to, drugs, medicines, firearms, ammunition. Promoting of those products is also prohibited.

Vi forbyr ethvert forsøk på å kjøpe, selge, eller bytte varer, inkludert, men ikke begrenset til, medikamenter, hasj, skytevåpen, ammunisjon. Fremme av disse produktene er også forbudt.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:07:15 GMT
Translated by:
tim
References:
  • safety/policies.php:94
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Use at least 6 characters. Don’t use a password that you also use for another account or something too obvious like your pet’s name. Bruk minst 8 tegn. Ikke bruk et passord som du også bruk for en annen konto, eller noe altfor opplagt, som kjæledyret ditt navn. Details

Use at least 6 characters. Don’t use a password that you also use for another account or something too obvious like your pet’s name.

Bruk minst 8 tegn. Ikke bruk et passord som du også bruk for en annen konto, eller noe altfor opplagt, som kjæledyret ditt navn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:09:15 GMT
Translated by:
tim
References:
  • settings/security.php:164
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Incorrect verificationcode. Feil verificationcode. Details

Incorrect verificationcode.

Feil verificationcode.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:10:44 GMT
Translated by:
tim
References:
  • login/two-factor.php:112
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hello %s,<br /> <br /> Two-factor authentication has been %s for your account.<br /> %s <br> If you did this yourself, you can ignore this email.<br /> If you did not change this yourself, it might be possible that someone has access to your account.<br /> Please contact us if you think this is the matter.<br /> Hei %s<br /> <br /> To-faktor autentisering er %s for kontoen din.<br /> <br> Hvis du gjorde dette selv, kan du ignorere denne e-posten.<br /> Hvis du ikke vil endre dette selv, kan det være mulig at noen har tilgang til din konto.<br /> Ta kontakt med oss dersom du tror dette er saken.<br /> Details

Hello %s,<br /> <br /> Two-factor authentication has been %s for your account.<br /> %s <br> If you did this yourself, you can ignore this email.<br /> If you did not change this yourself, it might be possible that someone has access to your account.<br /> Please contact us if you think this is the matter.<br />

Hei %s<br /> <br /> To-faktor autentisering er %s for kontoen din.<br /> <br> Hvis du gjorde dette selv, kan du ignorere denne e-posten.<br /> Hvis du ikke vil endre dette selv, kan det være mulig at noen har tilgang til din konto.<br /> Ta kontakt med oss dersom du tror dette er saken.<br />

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 08:31:24 GMT
Translated by:
tim
References:
  • actions/TwoFactorAuthentication.php:46
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hello %s, Your password for FineFriends has been resetted. Here is the information to reset it. ------------------------ Username: %s Resetcode: %s ------------------------ Please click this link to reset your password: %s Hei %s, Passordet for FineFriends har vært resetted. Her er informasjon om å tilbakestille det. ------------------------ Brukernavn: %s Resetcode: %s ------------------------ Vennligst klikk på denne koblingen for å tilbakestille ditt passord: %s/newpassword Details

Hello %s, Your password for FineFriends has been resetted. Here is the information to reset it. ------------------------ Username: %s Resetcode: %s ------------------------ Please click this link to reset your password: %s

Hei %s, Passordet for FineFriends har vært resetted. Her er informasjon om å tilbakestille det. ------------------------ Brukernavn: %s Resetcode: %s ------------------------ Vennligst klikk på denne koblingen for å tilbakestille ditt passord: %s/newpassword

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 08:31:30 GMT
Translated by:
tim
References:
  • actions/adminresetpass.php:42
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hi %s, %s just commented on your post. Click here to see the post and comment: %s/p/%d Hei %s, %s bare kommentert på innlegget ditt. Klikk her for å se innlegg og kommentar: %s/post?id=%d Details

Hi %s, %s just commented on your post. Click here to see the post and comment: %s/p/%d

Hei %s, %s bare kommentert på innlegget ditt. Klikk her for å se innlegg og kommentar: %s/post?id=%d

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 08:31:04 GMT
Translated by:
tim
References:
  • actions/newcomment.php:78
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as