FineFriends Translation

Translation of FineFriends: Norwegian

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Please wait while this is being posted... Vennligst vent mens din dette blir lagt ut... Details

Please wait while this is being posted...

Vennligst vent mens din dette blir lagt ut...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:06:19 GMT
Translated by:
tim
References:
 • layout/NewPost.php:545
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Things you've shared (posts, profile photos etc.) Ting du har delt (innlegg, bilder etc.) Details

Things you've shared (posts, profile photos etc.)

Ting du har delt (innlegg, bilder etc.)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:06:27 GMT
Translated by:
tim
References:
 • archive/index.php:30
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Using FineFriends to organize or facilitate criminal activities is not allowed. It is also not allowed to celebrate any committed crimes. We do, however, allow people to debate criminal activities, as well as address them in a humorous or satirical way. Ved hjelp av FineFriends å organisere eller legge til rette for kriminell aktivitet er ikke tillatt. Det er heller ikke lov til å feire begått forbrytelser. Vi vil imidlertid tillate folk å diskutere eller argumentere for lovligheten av kriminelle aktiviteter, samt løse dem på en humoristisk og satirisk måte. Details

Using FineFriends to organize or facilitate criminal activities is not allowed. It is also not allowed to celebrate any committed crimes. We do, however, allow people to debate criminal activities, as well as address them in a humorous or satirical way.

Ved hjelp av FineFriends å organisere eller legge til rette for kriminell aktivitet er ikke tillatt. Det er heller ikke lov til å feire begått forbrytelser. Vi vil imidlertid tillate folk å diskutere eller argumentere for lovligheten av kriminelle aktiviteter, samt løse dem på en humoristisk og satirisk måte.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:07:15 GMT
Translated by:
tim
References:
 • safety/policies.php:87
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We prohibit any attempts to purchase, sell, or trade goods including, but not limited to, drugs, medicines, firearms, ammunition. Promoting of those products is also prohibited. Vi forbyr ethvert forsøk på å kjøpe, selge, eller bytte varer, inkludert, men ikke begrenset til, medikamenter, hasj, skytevåpen, ammunisjon. Fremme av disse produktene er også forbudt. Details

We prohibit any attempts to purchase, sell, or trade goods including, but not limited to, drugs, medicines, firearms, ammunition. Promoting of those products is also prohibited.

Vi forbyr ethvert forsøk på å kjøpe, selge, eller bytte varer, inkludert, men ikke begrenset til, medikamenter, hasj, skytevåpen, ammunisjon. Fremme av disse produktene er også forbudt.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:07:15 GMT
Translated by:
tim
References:
 • safety/policies.php:91
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Use at least 6 characters. Don’t use a password that you also use for another account or something too obvious like your pet’s name. Bruk minst 8 tegn. Ikke bruk et passord som du også bruk for en annen konto, eller noe altfor opplagt, som kjæledyret ditt navn. Details

Use at least 6 characters. Don’t use a password that you also use for another account or something too obvious like your pet’s name.

Bruk minst 8 tegn. Ikke bruk et passord som du også bruk for en annen konto, eller noe altfor opplagt, som kjæledyret ditt navn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:09:15 GMT
Translated by:
tim
References:
 • settings/security.php:183
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Cookies are small pieces of text used to store information on web browsers.<br>Cookies are used to store and receive identifiers and other information on devices.<br>Other technologies, including data we store on your web browser, are used for similar purposes.<br>In this policy, we refer to all of these technologies as “cookies.” og andre lagringsteknologier<br><br>Cookies er små biter av tekst brukes til å lagre informasjon på en web-lesere.<br>Cookies brukes for å lagre og motta identifikatorer og annen informasjon på enheter.<br>Andre teknologier, inkludert data vi lagrer på din nettleser, er brukt for lignende formål.<br>I denne erklæringen, kan vi se alle disse teknologiene som "informasjonskapsler". Details

Cookies are small pieces of text used to store information on web browsers.<br>Cookies are used to store and receive identifiers and other information on devices.<br>Other technologies, including data we store on your web browser, are used for similar purposes.<br>In this policy, we refer to all of these technologies as “cookies.”

og andre lagringsteknologier<br><br>Cookies er små biter av tekst brukes til å lagre informasjon på en web-lesere.<br>Cookies brukes for å lagre og motta identifikatorer og annen informasjon på enheter.<br>Andre teknologier, inkludert data vi lagrer på din nettleser, er brukt for lignende formål.<br>I denne erklæringen, kan vi se alle disse teknologiene som "informasjonskapsler".

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:10:36 GMT
Translated by:
tim
References:
 • about/cookies.php:44
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hello %s, Your email address just got updated. If you did this yourself, you can ignore this email. If you did not change your email address yourself, it might be possible that someone has access to your account. Please contact us if you think this is the matter. Hei %s, Din e-postadresse bare fikk oppdatert. Hvis du gjorde dette selv, kan du ignorere denne e-posten. Hvis du ikke vil endre din e-postadresse for deg selv, kan det være mulig at noen har tilgang til din konto. Ta kontakt med oss dersom du tror dette er saken. Details

Hello %s, Your email address just got updated. If you did this yourself, you can ignore this email. If you did not change your email address yourself, it might be possible that someone has access to your account. Please contact us if you think this is the matter.

Hei %s, Din e-postadresse bare fikk oppdatert. Hvis du gjorde dette selv, kan du ignorere denne e-posten. Hvis du ikke vil endre din e-postadresse for deg selv, kan det være mulig at noen har tilgang til din konto. Ta kontakt med oss dersom du tror dette er saken.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 08:31:56 GMT
Translated by:
tim
References:
 • login/newEmail.php:77
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Incorrect verificationcode. Feil verificationcode. Details

Incorrect verificationcode.

Feil verificationcode.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:10:44 GMT
Translated by:
tim
References:
 • login/two-factor.php:167
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hello %s, You indicated that you forgot your password. Here is the information to reset it. ------------------------ Username: %s Resetcode: %s ------------------------ Please click this link to reset your password: %s/newpassword?username=%s&pwdresetcode=$s Hei %s, Du har oppgitt at du har glemt ditt passord. Her er informasjon om å tilbakestille det. ------------------------ Brukernavn: %s Resetcode: %s ------------------------ Vennligst klikk på denne koblingen for å tilbakestille ditt passord: %s/newpassword?brukernavn=%s&pwdresetcode=$s Details

Hello %s, You indicated that you forgot your password. Here is the information to reset it. ------------------------ Username: %s Resetcode: %s ------------------------ Please click this link to reset your password: %s/newpassword?username=%s&pwdresetcode=$s

Hei %s, Du har oppgitt at du har glemt ditt passord. Her er informasjon om å tilbakestille det. ------------------------ Brukernavn: %s Resetcode: %s ------------------------ Vennligst klikk på denne koblingen for å tilbakestille ditt passord: %s/newpassword?brukernavn=%s&pwdresetcode=$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 08:31:34 GMT
Translated by:
tim
References:
 • forgotpassword.php:89
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hello %s,<br /> <br /> You indicated that you forgot your password.<br /> Here is the information you'll need to create a new password.<br /> <br /> <hr /> Username: %s<br /> Resetcode: %s<br /> <hr /> Hei %s<br /> <br /> Du har oppgitt at du har glemt ditt passord.<br /> Her er den informasjonen du trenger for å opprette et nytt passord.<br /> <br /> <hr /> Brukernavn: %s<br /> Resetcode: %s<br /> <hr /> Details

Hello %s,<br /> <br /> You indicated that you forgot your password.<br /> Here is the information you'll need to create a new password.<br /> <br /> <hr /> Username: %s<br /> Resetcode: %s<br /> <hr />

Hei %s<br /> <br /> Du har oppgitt at du har glemt ditt passord.<br /> Her er den informasjonen du trenger for å opprette et nytt passord.<br /> <br /> <hr /> Brukernavn: %s<br /> Resetcode: %s<br /> <hr />

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 08:31:41 GMT
Translated by:
tim
References:
 • forgotpassword.php:66
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hello %s,<br /><br /> Your Email Adress just got updated.<br /> If you did this yourself, you can ignore this email.<br /> If you did not change your email address yourself, it might be possible that someone has access to your account.<br /> Please contact us if you think this is the matter.<br /> Hei %s<br /><br /> Din E-post Adresse nettopp fått oppdatert.<br /> Hvis du gjorde dette selv, kan du ignorere denne e-posten.<br /> Hvis du ikke vil endre din e-postadresse for deg selv, kan det være mulig at noen har tilgang til din konto.<br /> Ta kontakt med oss dersom du tror dette er saken.<br /> Details

Hello %s,<br /><br /> Your Email Adress just got updated.<br /> If you did this yourself, you can ignore this email.<br /> If you did not change your email address yourself, it might be possible that someone has access to your account.<br /> Please contact us if you think this is the matter.<br />

Hei %s<br /><br /> Din E-post Adresse nettopp fått oppdatert.<br /> Hvis du gjorde dette selv, kan du ignorere denne e-posten.<br /> Hvis du ikke vil endre din e-postadresse for deg selv, kan det være mulig at noen har tilgang til din konto.<br /> Ta kontakt med oss dersom du tror dette er saken.<br />

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 08:31:21 GMT
Translated by:
tim
References:
 • login/newEmail.php:58
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hello %s,<br /> <br /> Two-factor authentication has been %s for your account.<br /> %s <br> If you did this yourself, you can ignore this email.<br /> If you did not change this yourself, it might be possible that someone has access to your account.<br /> Please contact us if you think this is the matter.<br /> Hei %s<br /> <br /> To-faktor autentisering er %s for kontoen din.<br /> <br> Hvis du gjorde dette selv, kan du ignorere denne e-posten.<br /> Hvis du ikke vil endre dette selv, kan det være mulig at noen har tilgang til din konto.<br /> Ta kontakt med oss dersom du tror dette er saken.<br /> Details

Hello %s,<br /> <br /> Two-factor authentication has been %s for your account.<br /> %s <br> If you did this yourself, you can ignore this email.<br /> If you did not change this yourself, it might be possible that someone has access to your account.<br /> Please contact us if you think this is the matter.<br />

Hei %s<br /> <br /> To-faktor autentisering er %s for kontoen din.<br /> <br> Hvis du gjorde dette selv, kan du ignorere denne e-posten.<br /> Hvis du ikke vil endre dette selv, kan det være mulig at noen har tilgang til din konto.<br /> Ta kontakt med oss dersom du tror dette er saken.<br />

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 08:31:24 GMT
Translated by:
tim
References:
 • actions/TwoFactorAuthentication.php:46
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The reputation of this user has been reset Omdømmet til denne brukeren har vært resetted Details

The reputation of this user has been reset

Omdømmet til denne brukeren har vært resetted

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:11:05 GMT
Translated by:
tim
References:
 • 82ww5aCkMR5Y6Evsoogjxgay6WL2CSWKUsh0CTkpKqnR4TjtiAMPRXoYU91w2XhXqyX3sisdIQ4NJoh1.php:80
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hello %s, Your password for FineFriends has been resetted. Here is the information to reset it. ------------------------ Username: %s Resetcode: %s ------------------------ Please click this link to reset your password: %s Hei %s, Passordet for FineFriends har vært resetted. Her er informasjon om å tilbakestille det. ------------------------ Brukernavn: %s Resetcode: %s ------------------------ Vennligst klikk på denne koblingen for å tilbakestille ditt passord: %s/newpassword Details

Hello %s, Your password for FineFriends has been resetted. Here is the information to reset it. ------------------------ Username: %s Resetcode: %s ------------------------ Please click this link to reset your password: %s

Hei %s, Passordet for FineFriends har vært resetted. Her er informasjon om å tilbakestille det. ------------------------ Brukernavn: %s Resetcode: %s ------------------------ Vennligst klikk på denne koblingen for å tilbakestille ditt passord: %s/newpassword

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 08:31:30 GMT
Translated by:
tim
References:
 • actions/adminresetpass.php:45
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hi %s,<br /> %s just liked your post. Hei %s<br /> %s bare likte innlegget ditt. Details

Hi %s,<br /> %s just liked your post.

Hei %s<br /> %s bare likte innlegget ditt.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 08:30:45 GMT
Translated by:
tim
References:
 • actions/like.php:87
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as