FineFriends Translation

Translation of FineFriends: Norwegian

1 2 3
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
The URL will always start with 'https://finefriends.social/api/sharer'. Then, you can add the keys to the URL to customize the sharer. URL-en vil alltid starte med 'https://finefriends.nl/api/sharer.php'. Deretter kan du legge nøklene til den URL-en til å tilpasse delaktig. Details

The URL will always start with 'https://finefriends.social/api/sharer'. Then, you can add the keys to the URL to customize the sharer.

URL-en vil alltid starte med 'https://finefriends.nl/api/sharer.php'. Deretter kan du legge nøklene til den URL-en til å tilpasse delaktig.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:09:42 GMT
Translated by:
tim
References:
 • developers/share.php:95
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The basic keys wil give you an URL like this: 'https://finefriends.social/api/sharer?u=https://example.com'. This will try to grab the title from the page and put it in the post, followed by the URL. Everything in this post can be changed by the user. Den grunnleggende hurtigtaster vil gi deg en URL som dette: 'https://finefriends.nl/api/sharer.php?u=https://example.com'. Dette vil prøve å ta tittelen fra siden og sette det i innlegget, etterfulgt av URL-en. Alt i dette innlegget kan endres av brukeren. Details

The basic keys wil give you an URL like this: 'https://finefriends.social/api/sharer?u=https://example.com'. This will try to grab the title from the page and put it in the post, followed by the URL. Everything in this post can be changed by the user.

Den grunnleggende hurtigtaster vil gi deg en URL som dette: 'https://finefriends.nl/api/sharer.php?u=https://example.com'. Dette vil prøve å ta tittelen fra siden og sette det i innlegget, etterfulgt av URL-en. Alt i dette innlegget kan endres av brukeren.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:09:42 GMT
Translated by:
tim
References:
 • developers/share.php:96
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<br>Welcome to FineFriends!<br>Here you can <br>Velkommen til den nye FineFriends!<br>Her kan du Details

<br>Welcome to FineFriends!<br>Here you can

<br>Velkommen til den nye FineFriends!<br>Her kan du

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:10:30 GMT
Translated by:
tim
References:
 • about/index.php:104
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Cookies are used to keep your account and data and the complete FineFriends website safe, secure and fast.<br><br>For example, when somebody tries to login on an account without succes multiple times in a short period, it is possible to detect that with cookies and some other technologies to prevent this person from logging in. Vi bruker cookies for å holde din konto og data og fullføre FineFriends nettstedet trygg, sikker og rask.<br><br>For eksempel, når noen forsøker å logge inn på en konto uten succes flere ganger i en kort periode, kan vi oppdage at med cookies og andre teknologier for å hindre denne personen fra å logge seg på. Details

Cookies are used to keep your account and data and the complete FineFriends website safe, secure and fast.<br><br>For example, when somebody tries to login on an account without succes multiple times in a short period, it is possible to detect that with cookies and some other technologies to prevent this person from logging in.

Vi bruker cookies for å holde din konto og data og fullføre FineFriends nettstedet trygg, sikker og rask.<br><br>For eksempel, når noen forsøker å logge inn på en konto uten succes flere ganger i en kort periode, kan vi oppdage at med cookies og andre teknologier for å hindre denne personen fra å logge seg på.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:10:36 GMT
Translated by:
tim
References:
 • about/cookies.php:68
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Cookies are used to determine if you are logged in so it is easier for you to use FineFriends.<br><br>These cookies keep you logged in while navigting between pages in FineFriends. They also keep you logged in so you do not have to login again everytime you visit FineFriends. Vi bruker informasjonskapsler for å finne ut om du er logget inn, slik at det er enklere for deg å bruke FineFriends.<br><br>Vi bruker disse cookies for å holde deg innlogget mens navigting mellom sider i FineFriends. Vi kan også holde deg innlogget slik at du ikke trenger å logge inn på nytt hver gang du besøker FineFriends. Details

Cookies are used to determine if you are logged in so it is easier for you to use FineFriends.<br><br>These cookies keep you logged in while navigting between pages in FineFriends. They also keep you logged in so you do not have to login again everytime you visit FineFriends.

Vi bruker informasjonskapsler for å finne ut om du er logget inn, slik at det er enklere for deg å bruke FineFriends.<br><br>Vi bruker disse cookies for å holde deg innlogget mens navigting mellom sider i FineFriends. Vi kan også holde deg innlogget slik at du ikke trenger å logge inn på nytt hver gang du besøker FineFriends.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:10:36 GMT
Translated by:
tim
References:
 • about/cookies.php:64
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Cookies are small pieces of text used to store information on web browsers.<br>Cookies are used to store and receive identifiers and other information on devices.<br>Other technologies, including data we store on your web browser, are used for similar purposes.<br>In this policy, we refer to all of these technologies as “cookies.” og andre lagringsteknologier<br><br>Cookies er små biter av tekst brukes til å lagre informasjon på en web-lesere.<br>Cookies brukes for å lagre og motta identifikatorer og annen informasjon på enheter.<br>Andre teknologier, inkludert data vi lagrer på din nettleser, er brukt for lignende formål.<br>I denne erklæringen, kan vi se alle disse teknologiene som "informasjonskapsler". Details

Cookies are small pieces of text used to store information on web browsers.<br>Cookies are used to store and receive identifiers and other information on devices.<br>Other technologies, including data we store on your web browser, are used for similar purposes.<br>In this policy, we refer to all of these technologies as “cookies.”

og andre lagringsteknologier<br><br>Cookies er små biter av tekst brukes til å lagre informasjon på en web-lesere.<br>Cookies brukes for å lagre og motta identifikatorer og annen informasjon på enheter.<br>Andre teknologier, inkludert data vi lagrer på din nettleser, er brukt for lignende formål.<br>I denne erklæringen, kan vi se alle disse teknologiene som "informasjonskapsler".

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:10:36 GMT
Translated by:
tim
References:
 • about/cookies.php:55
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hello %s, Your email address just got updated. If you did this yourself, you can ignore this email. If you did not change your email address yourself, it might be possible that someone has access to your account. Please contact us if you think this is the matter. Hei %s, Din e-postadresse bare fikk oppdatert. Hvis du gjorde dette selv, kan du ignorere denne e-posten. Hvis du ikke vil endre din e-postadresse for deg selv, kan det være mulig at noen har tilgang til din konto. Ta kontakt med oss dersom du tror dette er saken. Details

Hello %s, Your email address just got updated. If you did this yourself, you can ignore this email. If you did not change your email address yourself, it might be possible that someone has access to your account. Please contact us if you think this is the matter.

Hei %s, Din e-postadresse bare fikk oppdatert. Hvis du gjorde dette selv, kan du ignorere denne e-posten. Hvis du ikke vil endre din e-postadresse for deg selv, kan det være mulig at noen har tilgang til din konto. Ta kontakt med oss dersom du tror dette er saken.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 08:31:56 GMT
Translated by:
tim
References:
 • login/newEmail.php:52
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Incorrect verificationcode. Feil verificationcode. Details

Incorrect verificationcode.

Feil verificationcode.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:10:44 GMT
Translated by:
tim
References:
 • login/two-factor.php:150
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please enter the email address for Vennligst skriv inn e-post adressen for Details

Please enter the email address for

Vennligst skriv inn e-post adressen for

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:10:59 GMT
Translated by:
tim
References:
 • forgotpassword.php:294
 • forgotpassword.php:305
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hello %s, You indicated that you forgot your password. Here is the information to reset it. ------------------------ Username: %s Resetcode: %s ------------------------ Please click this link to reset your password: %s/newpassword?username=%s&pwdresetcode=$s Hei %s, Du har oppgitt at du har glemt ditt passord. Her er informasjon om å tilbakestille det. ------------------------ Brukernavn: %s Resetcode: %s ------------------------ Vennligst klikk på denne koblingen for å tilbakestille ditt passord: %s/newpassword?brukernavn=%s&pwdresetcode=$s Details

Hello %s, You indicated that you forgot your password. Here is the information to reset it. ------------------------ Username: %s Resetcode: %s ------------------------ Please click this link to reset your password: %s/newpassword?username=%s&pwdresetcode=$s

Hei %s, Du har oppgitt at du har glemt ditt passord. Her er informasjon om å tilbakestille det. ------------------------ Brukernavn: %s Resetcode: %s ------------------------ Vennligst klikk på denne koblingen for å tilbakestille ditt passord: %s/newpassword?brukernavn=%s&pwdresetcode=$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 08:31:34 GMT
Translated by:
tim
References:
 • forgotpassword.php:48
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hello %s,<br /> <br /> You indicated that you forgot your password.<br /> Here is the information you'll need to create a new password.<br /> <br /> <hr /> Username: %s<br /> Resetcode: %s<br /> <hr /> Hei %s<br /> <br /> Du har oppgitt at du har glemt ditt passord.<br /> Her er den informasjonen du trenger for å opprette et nytt passord.<br /> <br /> <hr /> Brukernavn: %s<br /> Resetcode: %s<br /> <hr /> Details

Hello %s,<br /> <br /> You indicated that you forgot your password.<br /> Here is the information you'll need to create a new password.<br /> <br /> <hr /> Username: %s<br /> Resetcode: %s<br /> <hr />

Hei %s<br /> <br /> Du har oppgitt at du har glemt ditt passord.<br /> Her er den informasjonen du trenger for å opprette et nytt passord.<br /> <br /> <hr /> Brukernavn: %s<br /> Resetcode: %s<br /> <hr />

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 08:31:41 GMT
Translated by:
tim
References:
 • forgotpassword.php:26
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hello %s,<br /><br /> Your Email Adress just got updated.<br /> If you did this yourself, you can ignore this email.<br /> If you did not change your email address yourself, it might be possible that someone has access to your account.<br /> Please contact us if you think this is the matter.<br /> Hei %s<br /><br /> Din E-post Adresse nettopp fått oppdatert.<br /> Hvis du gjorde dette selv, kan du ignorere denne e-posten.<br /> Hvis du ikke vil endre din e-postadresse for deg selv, kan det være mulig at noen har tilgang til din konto.<br /> Ta kontakt med oss dersom du tror dette er saken.<br /> Details

Hello %s,<br /><br /> Your Email Adress just got updated.<br /> If you did this yourself, you can ignore this email.<br /> If you did not change your email address yourself, it might be possible that someone has access to your account.<br /> Please contact us if you think this is the matter.<br />

Hei %s<br /><br /> Din E-post Adresse nettopp fått oppdatert.<br /> Hvis du gjorde dette selv, kan du ignorere denne e-posten.<br /> Hvis du ikke vil endre din e-postadresse for deg selv, kan det være mulig at noen har tilgang til din konto.<br /> Ta kontakt med oss dersom du tror dette er saken.<br />

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 08:31:21 GMT
Translated by:
tim
References:
 • login/newEmail.php:34
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hello %s,<br /> <br /> Two-factor authentication has been %s for your account.<br /> %s <br> If you did this yourself, you can ignore this email.<br /> If you did not change this yourself, it might be possible that someone has access to your account.<br /> Please contact us if you think this is the matter.<br /> Hei %s<br /> <br /> To-faktor autentisering er %s for kontoen din.<br /> <br> Hvis du gjorde dette selv, kan du ignorere denne e-posten.<br /> Hvis du ikke vil endre dette selv, kan det være mulig at noen har tilgang til din konto.<br /> Ta kontakt med oss dersom du tror dette er saken.<br /> Details

Hello %s,<br /> <br /> Two-factor authentication has been %s for your account.<br /> %s <br> If you did this yourself, you can ignore this email.<br /> If you did not change this yourself, it might be possible that someone has access to your account.<br /> Please contact us if you think this is the matter.<br />

Hei %s<br /> <br /> To-faktor autentisering er %s for kontoen din.<br /> <br> Hvis du gjorde dette selv, kan du ignorere denne e-posten.<br /> Hvis du ikke vil endre dette selv, kan det være mulig at noen har tilgang til din konto.<br /> Ta kontakt med oss dersom du tror dette er saken.<br />

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 08:31:24 GMT
Translated by:
tim
References:
 • actions/TwoFactorAuthentication.php:35
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The reputation of this user has been reset Omdømmet til denne brukeren har vært resetted Details

The reputation of this user has been reset

Omdømmet til denne brukeren har vært resetted

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:11:05 GMT
Translated by:
tim
References:
 • 82ww5aCkMR5Y6Evsoogjxgay6WL2CSWKUsh0CTkpKqnR4TjtiAMPRXoYU91w2XhXqyX3sisdIQ4NJoh1.php:82
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hello %s, Your password for FineFriends has been resetted. Here is the information to reset it. ------------------------ Username: %s Resetcode: %s ------------------------ Please click this link to reset your password: %s Hei %s, Passordet for FineFriends har vært resetted. Her er informasjon om å tilbakestille det. ------------------------ Brukernavn: %s Resetcode: %s ------------------------ Vennligst klikk på denne koblingen for å tilbakestille ditt passord: %s/newpassword Details

Hello %s, Your password for FineFriends has been resetted. Here is the information to reset it. ------------------------ Username: %s Resetcode: %s ------------------------ Please click this link to reset your password: %s

Hei %s, Passordet for FineFriends har vært resetted. Her er informasjon om å tilbakestille det. ------------------------ Brukernavn: %s Resetcode: %s ------------------------ Vennligst klikk på denne koblingen for å tilbakestille ditt passord: %s/newpassword

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 08:31:30 GMT
Translated by:
tim
References:
 • actions/adminresetpass.php:44
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as