GlotPress

Translation of FineFriends: Swedish

Filter ↓ Sort ↓ All (1,978) Translated (1,393) Untranslated (550) Waiting (0) Fuzzy (35) Warnings (0)
1 2 3
Prio Original string Translation
When you allow it, other services can use cookies. Without your permission, these will not be created. Examples when these cookies are used are when logging in using another service or while viewing external content from a post.<br>You will see a prompt to allow other services to create cookies when you try to login using another service. If you are logged in, the settings for external content will be used instead.<br>If you have these options enabled, FineFriends cannot prevent these sites, or external domains, from collecting information or tracking you. När du gör det, andra tjänster kan använda cookies. Utan ditt tillstånd, dessa kommer inte att skapas. Exempel på när dessa cookies används när du loggar in med hjälp av en annan tjänst eller när du visar externt innehåll från ett inlägg.<br>Du kommer att se ett meddelande om att du tillåter andra tjänster för att skapa cookies när du försöker logga in med en annan tjänst. Om du är inloggad, inställningar för externt innehåll kommer att användas i stället.<br>Vi kan inte förhindra att dessa webbplatser eller externa domäner, från att samla in information eller spåra dig. Details

When you allow it, other services can use cookies. Without your permission, these will not be created. Examples when these cookies are used are when logging in using another service or while viewing external content from a post.<br>You will see a prompt to allow other services to create cookies when you try to login using another service. If you are logged in, the settings for external content will be used instead.<br>If you have these options enabled, FineFriends cannot prevent these sites, or external domains, from collecting information or tracking you.

När du gör det, andra tjänster kan använda cookies. Utan ditt tillstånd, dessa kommer inte att skapas. Exempel på när dessa cookies används när du loggar in med hjälp av en annan tjänst eller när du visar externt innehåll från ett inlägg.<br>Du kommer att se ett meddelande om att du tillåter andra tjänster för att skapa cookies när du försöker logga in med en annan tjänst. Om du är inloggad, inställningar för externt innehåll kommer att användas i stället.<br>Vi kan inte förhindra att dessa webbplatser eller externa domäner, från att samla in information eller spåra dig.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-30 08:55:57
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • about/cookies.php:77
Priority:
normal
More links:
Cookies are used to better understand how people use FineFriends, so that it can be improved. For more information about how these analyses are used, please see the <a href='privacy'>privacy</a> page, where you can also opt-out of the anonymous analytics. If you have the 'Do Not Track' option enabled in your browser analytics are disabled automatically, but a cookie will still be created. Vi använder cookies för att bättre förstå hur människor använder FineFriends, så att vi kan förbättra den. För mer information om hur vi analize detta, vänligen se vår <a href='privacy'>sekretess</a> - sidan, där du också kan välja bort de anonyma analytics. Om du har "Do not Track" - alternativet måste vara aktiverat i din webbläsare analytics inaktiveras automatiskt, men en cookie kommer skapas. Details

Cookies are used to better understand how people use FineFriends, so that it can be improved. For more information about how these analyses are used, please see the <a href='privacy'>privacy</a> page, where you can also opt-out of the anonymous analytics. If you have the 'Do Not Track' option enabled in your browser analytics are disabled automatically, but a cookie will still be created.

Vi använder cookies för att bättre förstå hur människor använder FineFriends, så att vi kan förbättra den. För mer information om hur vi analize detta, vänligen se vår <a href='privacy'>sekretess</a> - sidan, där du också kan välja bort de anonyma analytics. Om du har "Do not Track" - alternativet måste vara aktiverat i din webbläsare analytics inaktiveras automatiskt, men en cookie kommer skapas.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-30 08:55:32
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • about/cookies.php:73
Priority:
normal
More links:
Please wait while this is being posted... Vänligen vänta medan ditt det är att vara inlagd... Details

Please wait while this is being posted...

Vänligen vänta medan ditt det är att vara inlagd...
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-30 07:16:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • layout/NewPost.php:658
Priority:
normal
More links:
If the user does not authorize the app, he/she will be redirected to the Return URL with the GET parameter 'error' and value 'access_denied'. Example: https://yourdomain/?error=access_denied. You should include a check on the return URL page to detect when the user has denied access. Om användaren inte godkänner appen, han/hon kommer att omdirigeras till den Avkastning URL med GET-parametern 'fel' och värdet för 'access_denied'. Exempel: http://yourdomain/?error=access_denied. Du bör inkludera en check på avkastning URL-sida för att känna av om användaren har nekats tillträde. Details

If the user does not authorize the app, he/she will be redirected to the Return URL with the GET parameter 'error' and value 'access_denied'. Example: https://yourdomain/?error=access_denied. You should include a check on the return URL page to detect when the user has denied access.

Om användaren inte godkänner appen, han/hon kommer att omdirigeras till den Avkastning URL med GET-parametern 'fel' och värdet för 'access_denied'. Exempel: http://yourdomain/?error=access_denied. Du bör inkludera en check på avkastning URL-sida för att känna av om användaren har nekats tillträde.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-30 07:16:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • developers/api.php:413
Priority:
normal
More links:
Once the user clicks the link, the authorization page will be opened. If the user authorizes the app, he/she will be redirected to the Return URL with the GET parameters 'code' and 'state'. Example: https://yourdomain/?code=XXXX&state=XXXX. If the user does not authorize the app, he/she will be redirected to the Return URL with the GET parameter 'error' and value 'access_denied'. Example: https://yourdomain/?error=access_denied När användaren klickar på länken auktorisation sida kommer att öppnas. Om användaren tillåter appen, han/hon kommer att omdirigeras till den Avkastning URL med FÅ parametrar " kod " och "stat". Exempel: http://yourdomain/?code=XXXX&state=XXXX. Om användaren inte godkänner appen, han/hon kommer att omdirigeras till den Avkastning URL med GET-parametern 'fel' och värdet för 'access_denied'. Exempel: http://yourdomain/?error=access_denied Details

Once the user clicks the link, the authorization page will be opened. If the user authorizes the app, he/she will be redirected to the Return URL with the GET parameters 'code' and 'state'. Example: https://yourdomain/?code=XXXX&state=XXXX. If the user does not authorize the app, he/she will be redirected to the Return URL with the GET parameter 'error' and value 'access_denied'. Example: https://yourdomain/?error=access_denied

När användaren klickar på länken auktorisation sida kommer att öppnas. Om användaren tillåter appen, han/hon kommer att omdirigeras till den Avkastning URL med FÅ parametrar " kod " och "stat". Exempel: http://yourdomain/?code=XXXX&state=XXXX. Om användaren inte godkänner appen, han/hon kommer att omdirigeras till den Avkastning URL med GET-parametern 'fel' och värdet för 'access_denied'. Exempel: http://yourdomain/?error=access_denied
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-30 07:16:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • developers/api.php:290
Priority:
normal
More links:
Before you can get access to information of a user, the user needs to give your app permission to access the account. Tho start the authentication process, use the link <strong>https://finefriends.social/api/v3/auth?client_id={YOUR_APP_ID}</strong> Innan du kan få tillgång till den information som en användare behöver för att ge din app åtkomst till kontot. Tho starta autentisering process, använd länken <b>https://finefriends.nl/api/v3/auth?client_id={YOUR_APP_ID}</b> Details

Before you can get access to information of a user, the user needs to give your app permission to access the account. Tho start the authentication process, use the link <strong>https://finefriends.social/api/v3/auth?client_id={YOUR_APP_ID}</strong>

Innan du kan få tillgång till den information som en användare behöver för att ge din app åtkomst till kontot. Tho starta autentisering process, använd länken <b>https://finefriends.nl/api/v3/auth?client_id={YOUR_APP_ID}</b>
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-30 07:16:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • developers/api.php:289
Priority:
normal
More links:
Things you've shared (posts, profile photos etc.) Saker som du har delat (inlägg, bilder etc.) Details

Things you've shared (posts, profile photos etc.)

Saker som du har delat (inlägg, bilder etc.)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-30 07:16:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • archive/index.php:50
Priority:
normal
More links:
We work hard to help ensure that the information you share is secure. We investigate any suspected breach of security.<br>Using misleading or inaccurate information to collect likes, friends, space members or shares is not allowed. We also ask that you respect people by not contacting them for commercial purposes without their consent. Vi arbetar hårt för att bidra till att säkerställa att den information du delar med dig är säker. Vi undersöker alla misstänkta brott mot säkerheten.<br>med Hjälp av vilseledande eller felaktig information för att samla likes, followers, eller aktier är inte tillåtna. Vi ber också att du respekterar människor genom att inte kontakta dem för kommersiella ändamål utan deras samtycke. Details

We work hard to help ensure that the information you share is secure. We investigate any suspected breach of security.<br>Using misleading or inaccurate information to collect likes, friends, space members or shares is not allowed. We also ask that you respect people by not contacting them for commercial purposes without their consent.

Vi arbetar hårt för att bidra till att säkerställa att den information du delar med dig är säker. Vi undersöker alla misstänkta brott mot säkerheten.<br>med Hjälp av vilseledande eller felaktig information för att samla likes, followers, eller aktier är inte tillåtna. Vi ber också att du respekterar människor genom att inte kontakta dem för kommersiella ändamål utan deras samtycke.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-30 08:54:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • safety/policies.php:126
Priority:
normal
More links:
Using FineFriends to organize or facilitate criminal activities is not allowed. It is also not allowed to celebrate any committed crimes. We do, however, allow people to debate criminal activities, as well as address them in a humorous or satirical way. Med hjälp av FineFriends att organisera eller underlätta brottslig verksamhet är inte tillåtet. Det är inte heller tillåtet att fira någon begått brott. Vi gör dock tillåta människor att debattera eller verka för lagenligheten av brottslig verksamhet, samt ta itu med dem på ett humoristiskt eller satiriska sätt. Details

Using FineFriends to organize or facilitate criminal activities is not allowed. It is also not allowed to celebrate any committed crimes. We do, however, allow people to debate criminal activities, as well as address them in a humorous or satirical way.

Med hjälp av FineFriends att organisera eller underlätta brottslig verksamhet är inte tillåtet. Det är inte heller tillåtet att fira någon begått brott. Vi gör dock tillåta människor att debattera eller verka för lagenligheten av brottslig verksamhet, samt ta itu med dem på ett humoristiskt eller satiriska sätt.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-30 07:17:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • safety/policies.php:87
Priority:
normal
More links:
We prohibit any attempts to purchase, sell, or trade goods including, but not limited to, drugs, medicines, firearms, ammunition. Promoting of those products is also prohibited. Vi förbjuda alla försök att köpa, sälja eller handel med varor, inklusive, men inte begränsat till, droger, cannabis, vapen, ammunition. Främjande av dessa produkter är också förbjudet. Details

We prohibit any attempts to purchase, sell, or trade goods including, but not limited to, drugs, medicines, firearms, ammunition. Promoting of those products is also prohibited.

Vi förbjuda alla försök att köpa, sälja eller handel med varor, inklusive, men inte begränsat till, droger, cannabis, vapen, ammunition. Främjande av dessa produkter är också förbjudet.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-30 07:17:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • safety/policies.php:91
Priority:
normal
More links:
Redirect URI Omdirigera URL: Details

Redirect URI

Omdirigera URL:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-30 07:17:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • developers/appsettings.php:285
Priority:
normal
More links:
All profiles on FineFriends are available through the base URL, https://finefriends.social/u/. Other people can find your profile by adding your username to this URL. Alla profiler på FineFriends är tillgängliga via bas-URL, https://finefriends.nl/u/. Andra människor kan hitta din profil genom att lägga till ditt användarnamn till denna URL. Details

All profiles on FineFriends are available through the base URL, https://finefriends.social/u/. Other people can find your profile by adding your username to this URL.

Alla profiler på FineFriends är tillgängliga via bas-URL, https://finefriends.nl/u/. Andra människor kan hitta din profil genom att lägga till ditt användarnamn till denna URL.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-30 07:18:27
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • help/account/url.php:40
Priority:
normal
More links:
The URL for your profile is <a href='%s'>https://finefriends.social%s</a>. WEBBADRESSEN till din profil är <a href='%s'>https://finefriends.nl%s</a>. Details

The URL for your profile is <a href='%s'>https://finefriends.social%s</a>.

WEBBADRESSEN till din profil är <a href='%s'>https://finefriends.nl%s</a>.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-30 07:18:27
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • help/account/url.php:42
Priority:
normal
More links:
Use at least 6 characters. Don’t use a password that you also use for another account or something too obvious like your pet’s name. Använd minst 8 tecken. Använd inte ett lösenord som du använder också för ett annat konto eller något alltför uppenbar som ditt husdjurs namn. Details

Use at least 6 characters. Don’t use a password that you also use for another account or something too obvious like your pet’s name.

Använd minst 8 tecken. Använd inte ett lösenord som du använder också för ett annat konto eller något alltför uppenbar som ditt husdjurs namn.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-30 07:18:35
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • settings/security.php:197
Priority:
normal
More links:
Apart form the required basic keys, you can also set additional keys. For example, you can change the text to show the introduction of your article instead of the page title using the 'text' key. You can also mention yourself using the 'via' key. An URL with additional keys looks like this: 'https://finefriends.social/api/sharer?u=https://example.com&text=This%20is%20a%20custom%20text&via=FineFriends'. Again, everything you set by these keys can be changed by the user. Förutom att bilda den nödvändiga grundläggande knapparna, du kan också ställa in ytterligare nycklar. Till exempel, du kan ändra text för att visa införandet av din artikel istället för den sida titeln med "text" - knappen. Du kan också nämna dig själv med hjälp av den " via " - tangenten. En URL med ytterligare nycklar ser ut så här: 'https://finefriends.nl/api/sharer.php?u=https://example.com&text=This%20is%20a%20custom%20text&via=FineFriends'. Återigen, allt du sätter av dessa nycklar kan ändras av användaren. Details

Apart form the required basic keys, you can also set additional keys. For example, you can change the text to show the introduction of your article instead of the page title using the 'text' key. You can also mention yourself using the 'via' key. An URL with additional keys looks like this: 'https://finefriends.social/api/sharer?u=https://example.com&text=This%20is%20a%20custom%20text&via=FineFriends'. Again, everything you set by these keys can be changed by the user.

Förutom att bilda den nödvändiga grundläggande knapparna, du kan också ställa in ytterligare nycklar. Till exempel, du kan ändra text för att visa införandet av din artikel istället för den sida titeln med "text" - knappen. Du kan också nämna dig själv med hjälp av den " via " - tangenten. En URL med ytterligare nycklar ser ut så här: 'https://finefriends.nl/api/sharer.php?u=https://example.com&text=This%20is%20a%20custom%20text&via=FineFriends'. Återigen, allt du sätter av dessa nycklar kan ändras av användaren.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-30 07:18:52
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
tim
References:
 • developers/share.php:98
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3

Export as