FineFriends Translation

Translation of FineFriends: Swedish

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Please wait while this is being posted... Vänligen vänta medan ditt det är att vara inlagd... Details

Please wait while this is being posted...

Vänligen vänta medan ditt det är att vara inlagd...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:16:28 GMT
Translated by:
tim
References:
 • layout/NewPost.php:545
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Things you've shared (posts, profile photos etc.) Saker som du har delat (inlägg, bilder etc.) Details

Things you've shared (posts, profile photos etc.)

Saker som du har delat (inlägg, bilder etc.)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:16:42 GMT
Translated by:
tim
References:
 • archive/index.php:30
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Using FineFriends to organize or facilitate criminal activities is not allowed. It is also not allowed to celebrate any committed crimes. We do, however, allow people to debate criminal activities, as well as address them in a humorous or satirical way. Med hjälp av FineFriends att organisera eller underlätta brottslig verksamhet är inte tillåtet. Det är inte heller tillåtet att fira någon begått brott. Vi gör dock tillåta människor att debattera eller verka för lagenligheten av brottslig verksamhet, samt ta itu med dem på ett humoristiskt eller satiriska sätt. Details

Using FineFriends to organize or facilitate criminal activities is not allowed. It is also not allowed to celebrate any committed crimes. We do, however, allow people to debate criminal activities, as well as address them in a humorous or satirical way.

Med hjälp av FineFriends att organisera eller underlätta brottslig verksamhet är inte tillåtet. Det är inte heller tillåtet att fira någon begått brott. Vi gör dock tillåta människor att debattera eller verka för lagenligheten av brottslig verksamhet, samt ta itu med dem på ett humoristiskt eller satiriska sätt.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:17:22 GMT
Translated by:
tim
References:
 • safety/policies.php:87
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We prohibit any attempts to purchase, sell, or trade goods including, but not limited to, drugs, medicines, firearms, ammunition. Promoting of those products is also prohibited. Vi förbjuda alla försök att köpa, sälja eller handel med varor, inklusive, men inte begränsat till, droger, cannabis, vapen, ammunition. Främjande av dessa produkter är också förbjudet. Details

We prohibit any attempts to purchase, sell, or trade goods including, but not limited to, drugs, medicines, firearms, ammunition. Promoting of those products is also prohibited.

Vi förbjuda alla försök att köpa, sälja eller handel med varor, inklusive, men inte begränsat till, droger, cannabis, vapen, ammunition. Främjande av dessa produkter är också förbjudet.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:17:22 GMT
Translated by:
tim
References:
 • safety/policies.php:91
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Use at least 6 characters. Don’t use a password that you also use for another account or something too obvious like your pet’s name. Använd minst 8 tecken. Använd inte ett lösenord som du använder också för ett annat konto eller något alltför uppenbar som ditt husdjurs namn. Details

Use at least 6 characters. Don’t use a password that you also use for another account or something too obvious like your pet’s name.

Använd minst 8 tecken. Använd inte ett lösenord som du använder också för ett annat konto eller något alltför uppenbar som ditt husdjurs namn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:18:35 GMT
Translated by:
tim
References:
 • settings/security.php:183
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Cookies are small pieces of text used to store information on web browsers.<br>Cookies are used to store and receive identifiers and other information on devices.<br>Other technologies, including data we store on your web browser, are used for similar purposes.<br>In this policy, we refer to all of these technologies as “cookies.” & andra storage technologies<br><br>Cookies är små bitar av text som används för att lagra information om webbläsare.<br>Cookies används för att lagra och ta emot identifierare och annan information om enheter.<br>Andra tekniker, inklusive data som vi lagrar på din webbläsare, och används för liknande ändamål.<br>I denna policy kommer vi se att alla dessa tekniker, som "cookies". Details

Cookies are small pieces of text used to store information on web browsers.<br>Cookies are used to store and receive identifiers and other information on devices.<br>Other technologies, including data we store on your web browser, are used for similar purposes.<br>In this policy, we refer to all of these technologies as “cookies.”

& andra storage technologies<br><br>Cookies är små bitar av text som används för att lagra information om webbläsare.<br>Cookies används för att lagra och ta emot identifierare och annan information om enheter.<br>Andra tekniker, inklusive data som vi lagrar på din webbläsare, och används för liknande ändamål.<br>I denna policy kommer vi se att alla dessa tekniker, som "cookies".

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 08:51:49 GMT
Translated by:
tim
References:
 • about/cookies.php:44
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hello %s, Your email address just got updated. If you did this yourself, you can ignore this email. If you did not change your email address yourself, it might be possible that someone has access to your account. Please contact us if you think this is the matter. Hej %s, Din e-postadress bara blev uppdaterade. Om du gjorde det själv, kan du bortse från detta mail. Om du inte har ändrat din e-postadress för dig själv, kan det vara möjligt att någon har access till ditt konto. Vänligen kontakta oss om du tror att detta är frågan. Details

Hello %s, Your email address just got updated. If you did this yourself, you can ignore this email. If you did not change your email address yourself, it might be possible that someone has access to your account. Please contact us if you think this is the matter.

Hej %s, Din e-postadress bara blev uppdaterade. Om du gjorde det själv, kan du bortse från detta mail. Om du inte har ändrat din e-postadress för dig själv, kan det vara möjligt att någon har access till ditt konto. Vänligen kontakta oss om du tror att detta är frågan.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 08:51:33 GMT
Translated by:
tim
References:
 • login/newEmail.php:77
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Incorrect verificationcode. Felaktig verificationcode. Details

Incorrect verificationcode.

Felaktig verificationcode.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:19:55 GMT
Translated by:
tim
References:
 • login/two-factor.php:167
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hello %s, You indicated that you forgot your password. Here is the information to reset it. ------------------------ Username: %s Resetcode: %s ------------------------ Please click this link to reset your password: %s/newpassword?username=%s&pwdresetcode=$s Hej %s, Du har angett att du har glömt ditt lösenord. Här finns information för att återställa det. ------------------------ Användarnamn: %s Resetcode: %s ------------------------ Vänligen klicka på denna länk för att återställa ert lösenord: %s/newpassword?username=%s&pwdresetcode=$s Details

Hello %s, You indicated that you forgot your password. Here is the information to reset it. ------------------------ Username: %s Resetcode: %s ------------------------ Please click this link to reset your password: %s/newpassword?username=%s&pwdresetcode=$s

Hej %s, Du har angett att du har glömt ditt lösenord. Här finns information för att återställa det. ------------------------ Användarnamn: %s Resetcode: %s ------------------------ Vänligen klicka på denna länk för att återställa ert lösenord: %s/newpassword?username=%s&pwdresetcode=$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 08:51:14 GMT
Translated by:
tim
References:
 • forgotpassword.php:89
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hello %s,<br /> <br /> You indicated that you forgot your password.<br /> Here is the information you'll need to create a new password.<br /> <br /> <hr /> Username: %s<br /> Resetcode: %s<br /> <hr /> Hej %s<br /> <br /> Du har angett att du har glömt ditt lösenord.<br /> Här är den information du behöver för att skapa ett nytt lösenord.<br /> <br /> <hr /> Användarnamn: %s<br /> Resetcode: %s<br /> <hr /> Details

Hello %s,<br /> <br /> You indicated that you forgot your password.<br /> Here is the information you'll need to create a new password.<br /> <br /> <hr /> Username: %s<br /> Resetcode: %s<br /> <hr />

Hej %s<br /> <br /> Du har angett att du har glömt ditt lösenord.<br /> Här är den information du behöver för att skapa ett nytt lösenord.<br /> <br /> <hr /> Användarnamn: %s<br /> Resetcode: %s<br /> <hr />

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 08:50:40 GMT
Translated by:
tim
References:
 • forgotpassword.php:66
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hello %s,<br /><br /> Your Email Adress just got updated.<br /> If you did this yourself, you can ignore this email.<br /> If you did not change your email address yourself, it might be possible that someone has access to your account.<br /> Please contact us if you think this is the matter.<br /> Hej %s<br /><br /> Din E-post Adress precis fått uppdaterad.<br /> Om du gjorde det själv, kan du ignorera det här meddelandet.<br /> Om du inte har ändrat din e-postadress för dig själv, kan det vara möjligt att någon har access till ditt konto.<br /> Vänligen kontakta oss om du tror att detta är frågan.<br /> Details

Hello %s,<br /><br /> Your Email Adress just got updated.<br /> If you did this yourself, you can ignore this email.<br /> If you did not change your email address yourself, it might be possible that someone has access to your account.<br /> Please contact us if you think this is the matter.<br />

Hej %s<br /><br /> Din E-post Adress precis fått uppdaterad.<br /> Om du gjorde det själv, kan du ignorera det här meddelandet.<br /> Om du inte har ändrat din e-postadress för dig själv, kan det vara möjligt att någon har access till ditt konto.<br /> Vänligen kontakta oss om du tror att detta är frågan.<br />

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 08:51:03 GMT
Translated by:
tim
References:
 • login/newEmail.php:58
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hello %s,<br /> <br /> Two-factor authentication has been %s for your account.<br /> %s <br> If you did this yourself, you can ignore this email.<br /> If you did not change this yourself, it might be possible that someone has access to your account.<br /> Please contact us if you think this is the matter.<br /> Hej %s<br /> <br /> Två-faktor autentisering har blivit %s för ditt konto.<br /> <br> Om du gjorde det själv, kan du ignorera det här meddelandet.<br /> Om du inte ändrar detta själv, kan det vara möjligt att någon har access till ditt konto.<br /> Vänligen kontakta oss om du tror att detta är frågan.<br /> Details

Hello %s,<br /> <br /> Two-factor authentication has been %s for your account.<br /> %s <br> If you did this yourself, you can ignore this email.<br /> If you did not change this yourself, it might be possible that someone has access to your account.<br /> Please contact us if you think this is the matter.<br />

Hej %s<br /> <br /> Två-faktor autentisering har blivit %s för ditt konto.<br /> <br> Om du gjorde det själv, kan du ignorera det här meddelandet.<br /> Om du inte ändrar detta själv, kan det vara möjligt att någon har access till ditt konto.<br /> Vänligen kontakta oss om du tror att detta är frågan.<br />

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 08:51:06 GMT
Translated by:
tim
References:
 • actions/TwoFactorAuthentication.php:46
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The reputation of this user has been reset Rykte den här användaren har varit resetted Details

The reputation of this user has been reset

Rykte den här användaren har varit resetted

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 07:20:12 GMT
Translated by:
tim
References:
 • 82ww5aCkMR5Y6Evsoogjxgay6WL2CSWKUsh0CTkpKqnR4TjtiAMPRXoYU91w2XhXqyX3sisdIQ4NJoh1.php:80
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hello %s, Your password for FineFriends has been resetted. Here is the information to reset it. ------------------------ Username: %s Resetcode: %s ------------------------ Please click this link to reset your password: %s Hej %s, Ditt lösenord för FineFriends har varit resetted. Här finns information för att återställa det. ------------------------ Användarnamn: %s Resetcode: %s ------------------------ Vänligen klicka på denna länk för att återställa ert lösenord: %s/newpassword Details

Hello %s, Your password for FineFriends has been resetted. Here is the information to reset it. ------------------------ Username: %s Resetcode: %s ------------------------ Please click this link to reset your password: %s

Hej %s, Ditt lösenord för FineFriends har varit resetted. Här finns information för att återställa det. ------------------------ Användarnamn: %s Resetcode: %s ------------------------ Vänligen klicka på denna länk för att återställa ert lösenord: %s/newpassword

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 08:50:07 GMT
Translated by:
tim
References:
 • actions/adminresetpass.php:45
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hi %s,<br /> %s just liked your post. Hej %s<br /> %s bara gillade ditt inlägg. Details

Hi %s,<br /> %s just liked your post.

Hej %s<br /> %s bara gillade ditt inlägg.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-30 08:50:19 GMT
Translated by:
tim
References:
 • actions/like.php:87
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as